Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

வணக்கம்.

Today’s clue is going to be the most controversial of all clues in #365RajaQuiz. But, please bear with me 🙂

புதிரையும் தாண்டி, புதினத்துக்காகவும், இப்படி ஒரு அருமையான பாடலை பின் வரும் சந்ததியருக்கு சேராத வண்ணம் இருட்டடிக்கப்பட்ட ஏமாற்றத்திற்கு, #365RajaQuiz ஆல் சரி செய்யப்படும் ஒரு சிறுத் தொண்டாக மட்டும் நினைவில் நிறுத்தினால் போதுமானது 🙂

Within the 1st second of the clue, some will be jumping with Eureka, while, some of you may be at your wits end even after listening to it multiple number of times.

If you are in the 1st group, I envy you for being lucky enough to be one of the fewest to have listened to this song.

If you are in the 2nd group, please don’t be disappointed — consider yourself lucky for having been one of the rarest to be initiated to this wonderful song that very few have heard it ever. Hereafter, you will be able to take this song to others, who may have NEVER heard it 🙂

In 1999, when a student from the University of Florida, Gainesville, published this song in the Net for the very first time, it took a whole lot of people by surprise. Nobody knew that such a gem of a song had existed, until then. You can check this fact, if you search smartly for this TFM Page, started by that student from Gainesville, Florida 🙂 http://tfmpage.com/forum/17486.16963.21.38.50.html

It is pretty disappointing that this awesome song of Tabla brilliance was never captured for posterity for all others to enjoy. That is where even I am frustrated. This song had its day of awe, enjoyment, comments, etc., in 1999, thanks to the new era of Internet Ilaiyaraaja 🙂 I am resurrecting it once again here in 2013. Basically, this song’s prelude and interludes are simply extraordinary. கிண்ணாரத்தில் கிண் என்று ஆரம்பமாகும். அதில் தேன் போல் சின்னக்குயில் சித்ராவின் குரல். அடுத்து டேக்-ஆஃப் எடுக்கும் பாருங்கள் தபேலா…ஆகா….ஆகா….

முதல் இடையிசையில் what is the matterனு கேட்கும் அளவுக்கு அட்டகாசமான Sax. அங்கு வரும் guitar strumming and the group Western violins. Man, you got to be kidding me :))

And — @MaestrosWorld Vijay, please help me here, in the 2nd interlude isn’t it the Oudh that is starting to come, Sir? பிறகு மீண்டும் கிண்ணாரம்!

என்னவென்று சொல்வது. இந்தப் படமும் படு பயங்கர ஹிட். ஒவ்வொரு பாடலும் இசைஞானியின் மைல்கல் பாடல்களில் ஒன்று என்று சொல்லும் அளவுக்கு அதகளப்பட்ட ஆல்பம். At that time, the prodigious Maestro Ilaiyaraaja was probably only slower than the speed of light 🙂 He was so prodigious that he literally kept on giving more songs that the lead actor and the director could handle, that they dropped this song without filming it.

Only a few lucky winners of ordering Echo original cassettes — that were fully white in color with blue print — were able to listen to this song. At that time, I wasn’t as lucky as I couldn’t afford to buy a cassette for Rs. 35 🙂 However, my friend had it. The very next versions of Echo Cassettes had YET another new song that was not picturized as well, with this song being left out. Dang!

So, in the mid 90s, I was able to capture this song from my friend’s Echo cassette.

The reason I am giving it in this quiz is to give each one of us the opportunity to really listen to this song’s interludes and prelude in full to see, what an outstanding song of Tabla and Kinnaaram brilliance it is! One will fall in love with this song, if they were to hear it with KS Chitra’s euphonious voice in full.

Perfect song, outstanding song, but, what a foolish decision to have just left it out that you really cannot find this song prominently on the web, even after so many years. I am chafed.

But, no worries. This song calms all disappointments. Just listen to it repeatedly and see the magical spell it will cast 🙂

My open request to Maestro Ilaiyaraaja and his folks:

Sir, songs like these may be trifles for ஞானிகள் like you, but, not for mortals like us :). Please ensure that none of this gets buried in time. Please release these tracks for a wider audience. Thank you.

Have a nice day.

Please leave your answers below in the COMMENTS section with your Twitter handle/username. For other discussions on Twitter, please use hashtag #365RajaQuiz.

Thoroughly noise-removed and a step-by-step noise-reduction and noise-gate technique was used to thoroughly eliminate hiss noise, so much so, that there will be absolutely no salt-and-pepper or hissing noise in this entire track, even where there is pin-drop-silence at the beginning portions of the prelude. Volume was maximized, but, tempo was unchanged. Bass was NOT altered either. For an out-of-the-world Bass experience, use HQ sub-woofers or headphones. Please feel free to comment on the audio quality. Thanks.

Clue: Please try to figure out the answer sincerely as the posted audio is the clue and hint you will ever need. But, if you need one more lifeline, then just select the box below,with your mouse, between the double-quotes to view the additional hint:

Shalini, Thiripurasundari, and Sakkubai were the character names for the lead heroines in this blockbuster 🙂

NB: Enjoy the Continuous Play of all the clues so far.

Answer: Maththaapoovu Oru Pen (மத்தாப்பூவு ஒரு பெண்) from Michael Madana Kamarajan (மைக்கேல் மதன காமராஜன்) (1989)

Advertisements